Dr Perica Špehar, dipl. arheolog (Minhen, Nemačka, 1974.)

Perica Špehar je rođen 16. jula 1974. godine u Minhenu. U Duškovcima kod Požege završio je sedam razreda osnovne škole, a osmi razred i gimnaziju u Kragujevcu. Diplomirao je 2000. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za arheologiju. Iste godine upisao je postdiplomske studije, na Katedri za arheologiju ranog srednjeg veka, i magistrirao 2004. sa tezom, „Materijalna kultura ranovizantijskih utvrđenja na prostoru Đerdapa (od ušća Porečke reke do ušća Timoka)“, a potom i doktorirao 2011. Odbranivši disertaciju pod nazivom „Arheološka istraživanja predmeta religijskog karaktera sa područja Ohridske arhiepiskopije od njenog osnivanja do početka 13. veka“

Tokom 2001. godine bio je stipendista republičkog Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj pri Arheološkom institutu, gde je radio na projektu „Srednjovekovni gradovi i utvrđenja“. Od 2012. godine zaposlen je kao docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za arheologiju.

Učestvovao je na više različitih arheoloških istraživanja (Vrsenice, Sv. Arhangel Mihailo na Prevlaci kod Tivta, Caričin Grad (stalni član ekipe od 1997. godine), Gradina na Jelici, Beogradska tvrđava, Braničevo i Margum) i bio korukovodilac zaštitnih iskopavanja, sprovedenih u okviru izgradnje trase auto-puta (deonica Koridor 10), na lokalitetima Davidovac – Crkvište kod Vranja i Mala Kopašnica kod Leskovca. Takođe je učestvovao i u projektu „Zaštita kulturnog nasleđa i turističke prezentacije arheološkog i istorijskog lokaliteta Caričin grad“, zatim i u izgradnji elaborata i Zaštiti kulturno-istorijskih spomenika, za potrebe prostornog planiranja Nacionalnog parka Golija, kao i u elektromagnetnoj detekciji lokaliteta Caričin grad i na geomagnetnim snimanjima lokaliteta Bedem kod Kruševca.

Od 2010. godine učestvuje na međunarodnom naučnom projektu Slavs at the border of the Byzantine commonwealth, u periodu 2009-2010. godine bio je član međunarodnog naučnog projekta Materijalna kultura Vizantije na zapadnim i istočnim granicama slovenskog sveta na osnovu arheoloških nalaza srednjovekovne Srbije i Rusije, tokom 2011. postao je član ekipe koja radi na projektu The town of Margum, koji je nastao u okviru rumunsko-srpske saradnje, dok je trenutno angažovan na poljsko-srpskom projektu Archaeologz of frontiers: material culture of frontiers and borderlands in medieval Poland and Serbia, kao i na međunarodnom FP7 projektu CONPRA.

Objavio je dve monografije: „Nalazi metalnog oruđa sa Beogradske tvrđave“ (Beograd 2007) i „Materijalna kultura iz ranovizantijskih utvrđenja na Đerdapu“ (Beograd 2010), kao i veći broj stručnih i naučnih radova.

Jasminka Đurić, Narodna biblioteka Požega

Napišite komentar