Dr Manojlo M. Gluščević, dipl. etnolog (Požega, 1922 – Beograd, 2000)

Manojlo Gluščević je rođen 26. marta 1922. godine u Požegi. Osnovnu školu učio je u Požegi, gimnaziju u Užicu, Sarajevu, Kraljevu i Požarevcu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odseku za etnologiju, a dokotorirao 1960. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u oblasti socijalne antropologije.

U Jugoslovenskom institutu za novinarstvo bio je rukovodilac empirijskih istraživanja iz oblasti masovnog komuniciranja. Radio je kao novinar i urednik lista “Naš sport” (kasnije “Sport”). Bio je član Odeljenja za društvene nauke, član projekta “Naselja i stanovništvo u Vojvodini” i član redakcionog odbora publikacije “Šajkaška” Matice srpske. Predavao je Osnove nauke o društvu na Višoj pedagoškoj školi u Zrenjaninu, Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Beogradu i Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

Bio je sekretar Etnološkog društva Jugoslavije i Izvršnog odbora Sociološkog društva Srbije, član Američke antropološke asocijacije i međunarodne naučne zajednice i član Krunskog saveta prestolonaslednika Aleksandra II. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod. Sahranjen je u Radovcima kod Požege.

Napisao je etnosociološku studiju “Kuvada” (Beograd 1964.)

Jasminka Đurić, Narodna biblioteka Požega

Napišite komentar