Čaura od topovske granate iz I Svetskog rata

Čaura od topovske granate iz I Svetskog rata

Čaura metka iz I Svetskog rata

Članska knjižica Udruženja ratnih invalida, Radenka Jordovića

Vojna isprava Radenka Jordovića

Vojna knjižica Alekse Matovića

Vojnički šlem

Kutija od gas maske

Gvozdeni jednosekli nož

Pištolj Browning

Maketa aviona

Pištolj Browning

Pištolj Gaser

Vojnički sanduk