Modla za kolače

Drveni sanduk za devojačku spremu

Peć na drva

Noćni stočić sa fiokom

Bračni kreveti

Ormar za garderobu

Lampa na struju

Noćni stočić

Noćni stočić sa fiokom

Kutija za namirnice

Kutija za namirnice