Virtuelni zavičajni muzej Požege

Požega, grad bogate arheološke, etnološke i istorijske prošlosti, takođe bogata predmetima umetničke vrednosti, nema muzej, mesto gde bi se znamenitosti ovog kraja čuvale i bile na adekvatan način obrađene i izložene javnosti. Da bi ukazao na to bogatstvo i značaj očuvanja kulturne baštine požeškog kraja, Kulturni centar Požega poslednjih godina realizuje projekte „Otrgnuti od zaborava“ i „Stari požeški zanati“ uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje, a u saradnju sa stručnim saradnikom – diplomiranim arehologom Marinom Kotarac.

Tri godine tokom realizacije ovih projekata, na teritoriji Opštine Požega evidentiran je i fotografisan veliki broj predmeta, pretežno etnološkog materijala. Organizovane su tri izložbe na kojima se našao veliki broj predmeta (147), dok oni koji nisu izloženi, evidentirani su i fotografisani. Nakon organizovanih izložbi, predmeti su vraćeni vlasnicima, dok je samo manji broj poklonjen Kulturnom centru Požega (oko 20 predmeta). Kulturni centar Požega ne poseduje prostorije u kojima bi se poklonjenji predmeti čuvali na adekvatan način, pa su iz tog razloga predmeti vraćeni vlasnicima, uz njihovu saglasnost da ih kada se za to steknu uslovi poklone za formiranje Zavičajne zbirke.

Sa ciljem da sačuvamo i javnosti učinimo dostupnim prikupljeni materijal, a pre svega da istaknemo važnost brige o očuvanju kulturne baštine ovog kraja, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, pokrenut i ovaj sajt – Virtuelni zavičajni muzej Požege (www.muzejpozega.rs)

Cilj nam je da nastavimo rad na prikupljanju, evidentiranju i prezentovanju predmeta vezanih za istoriju požeškog kraja, da radimo na digitalnom dokumentovanju arhivske i fotografske građe našeg kraja, da promovišemo i afirmišemo svest o značaju očuvanja baštine i arhivske građe jednog kraja i da koristeći moderne tehnologije učinimo dostupni putem našeg sajta.

 

Urednik sajta
Diplomirani areheolog Marina Kotarac